Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr. Kompetansebevisene blir utstedt i henhold til arbeidsmiljøloven.


Sentralregisteret kjøper Norsk Kompetanseregister AS
Etter mange år som konkurrenter har KranTeknisk Forening besluttet å selge Norsk Kompetanseregister til Sentralregisteret.


NKR bevis SFS 2 kopi

Klikk her for å lese saken
Sentralregisteret overtar utstedelse av Stillasbevis fra EBA

Helt siden 1992 har EBA produsert stillasbevis for bransjen, og de har opparbeidet et stort register over stillasbyggere. Nå slutter de opp om Sentralregisteret og overlater dette arbeidet til oss.

Her finner du egne skjema for denne ordningen


EBA_logo


Mistet3Åpningstid for henvendelser
på telefon er:

Mandag: kl. 9-15
Tirsdag: kl. 9-15
Onsdag: kl. 9-15
Torsdag: kl. 9-15
Fredag: kl. 9-14

Vi er også å treffe på e-post: sfs@sfs.no
Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no