Kompetansebevis


I henhold til «
Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område» § 8-2 skal virksomheter som driver sertifisert sikkerhetsopplæring sørge for at det blir utstedt kompetansebevis til den som er opplært. Kompetansebeviset skal være ensartet, i hendig format og vanskelig å forfalske.Sert_fremside


Det skal inneholde minst følgende:
  1. navn på opplæringsvirksomheten
  2. navn og fødselsdato på den som er opplært
  3. fotografi av den som er opplært
  4. type arbeidsutstyr som det er gitt opplæring i
  5. utstedelsesdato
  6. navn og signatur til den som utsteder kompetansebeviset

Kompetansebevis utstedes også for annen dokumentert sikkerhetsopplæring.
For mere informasjon om det enkelte kompetansebevis velg fra menyen over.

Dok_fremside_raster_150

Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no