Nyttige lenker

Her har vi samlet en del nyttige lenker til de organisasjonene/virksomhetene som vi vet mange etterspør.


NOORSI:
http://www.noorsi.no

Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/index.html

ASAS Sertifisering AS:
http://www.asas-sertifisering.no

Norsk Akkreditering:
http://www.akkreditert.no

Materiellportalen:
http://www.materiellportalen.no

MA-System Utbildning AB: http://www.masystemutbildning.se

Angerman AS:
http://www.angerman.no

SGS - Samarbeidsgruppen for Sertifiseringsorganer: http://www.sert555.no

Informasjon fra regjeringen og departementene:
http://www.regjeringen.no

Personløfterforeningen:
http://www.plfnorge.no

Regelhjelp:
http://www.regelhjelp.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:
http://www.dsb.no

Petroleumstilsynet:
http://www.ptil.no

Lifting & Safety International AS:
http://www.lsi-bok.no

Oljedirektoratet: http://www.npd.no

Sjøfartsdirektoratet:
http://www.sjofartsdir.no

Lovdata: http://www.lovdata.no

Landsorganisasjonen i Norge:
http://www.lo.no

Næringslivets Hovedorganisasjon:
http://www.nho.no

Statens Vegvesen: http://www.vegvesen.no

Kranutleiernes Landsforening:
http://www.mobilkraner.no

Samarbeid for Sikkerhet: http://www.samarbeidforsikkerhet.no

Norsk Industri: http://www.norskindustri.no

Standard Norge: http://www.standard.no

Site logo
Stiftelsen Sentralregisteret Tlf: 62 42 33 00 E-post: sfs(a)sfs.no